Šta vozači dizel motora trebaju znati o DPF-u (Diesel Particulate Filter) tj. Filter čestica ili FAP filter

DPF, Filter čestica ili FAP filter

DPF-u (Diesel Particulate Filter) tj. Filter čestica ili FAP filter

Mnogi vozači ne znaju šta je Filter čestica (DPF), sve dok ih on ne košta ozbiljan novac. Zamjena jednog može koštati 1000 maraka i više. Trgomat se susretao sa mnogo kupaca koji su imali problema sa DPF-om, a oni su izazvani jednim primarnim faktorom:
- DPF je začepljen sa čađi jer je vozač ignorisao lampicu upozorenja

Saznajte sve što treba da znate o DPF / FAP filteru u ovom članku

Šta je DPF (FAP Filter čestica)?

Filter čestica DPF nalazi se u izduvnom sistemu svih dizelskih motora koji se prodaju od 2009. godine. To je bitna komponenta koja je napravljena da smanji zagađenje i omogući automobilima da prođu testove emisije izduvnih gasova (Euro 5 stardard), koji su sve oštriji. Zadatak DPF-a je zadržati čestice izazvane procesom sagorevanja goriva i time spriječiti da štetni dim izlazi u atmosferu.

Kako radi DPF?

Kao i kod bilo kojeg filtera, u DPF-u se postepeno nakuplja čađ koju on filtrira, međutim, automobili su dizajnirani da se filter sam čisti (pasivna regeneracija) zagrijavanjem na visoke temperature i sagorijevanjem ovih ostataka tokom duže vožnje. U tom postupku on ostatke pretvara u pepeo i izbacuje ih van. Ovaj proces regeneracije se također pokreće kada se filter zaprlja oko 45%, tada kontrolna jedinica motora pokrene sagorijevanje, koje je još poznato kao aktivna regeneracija (vještačko povećanje temperature izduvnih gasova).

Kada i zašto nastaju problemi?

Prilikom gradske vožnje (stani/kreni) ili učestalim kratkim putovanjima može se desiti da regeneracija nema dovoljno vremena da obavi potrebno sagorijevanje. Ovo će vremenom dovesti do toga da se DPF djelimično blokira i narandžasto svijetlo će se pojaviti na instrument tabli. Ignorisanjem lampice i nastavljanjem takve spore vožnje ili kratkih putovanja motor će nakon određenog vremena izgubiti snagu i na kraju se zaustaviti. Ovo će dovesti do odlaska u servis i popravak će biti skup, stvarno skup. Ako automobil treba novi DPF, pričamo o cijeni većoj od 1000 maraka.

Šta uraditi ako Vam se upali lampica upozorenja DPF filtera?

Kada se uključi upozoravajuća lampica DPF-a (provjerite upustvo da biste vidjeli kako tačno izgleda za vaš automobil) vrijeme je da se vozite dužim putem, poželjno je na bržem putu, kao što je magistrala ili autoput. Konstantna vožnja brzinom od 60 km/h ili više, u trajanju od 15 minuta trebala bi da pokrene regeneraciju DPF filtera koja će da sagori čađ i očistiti bilo kakvu blokadu filtera.

Šta da radim ako ne radi ni aktivna ni pasivna regeneracija?

Ako Vaša upozoravajuća lampica i dalje ostaje uključena, postaje crvena ili se uključuju dodatna svijetla za DPF, potrebno je što prije odvesti automobil u servis na provjeru. Neki servisi mogu prisilno pokrenuti regeneraciju DPF-a povezivanjem automobila na dijagnostiku, čime će u većini slučajeva uspiješno otkloniti višak čađi i omogućiti normalnoj regeneraciji da proradi. Ovako ćete proći mnogo jeftinije nego da dopustite da se filter u potpunosti blokira, te da ga budete primorani mijenjati.

DPF ili FAP filter čestica može trajati koliko i automobil ukoliko se dobro brinemo o njemu i obraćamo pažnju na procese pasivne i aktivne regeneracije, pogotovo ako automobil koristimo samo u gradskoj vožnji.


Trgomat Facebook Share

Brendirani autodijelovi u Trgomatu